Pošlji povpraševanje
Akcije

Kalibracija merilnikov temperature in vlage


ITS-90 temperaturni standardi (etaloni) in aparati za njihovo realizacijo in vzdrževanje

Temperaturni indikatorji in referenèni multimetri

Temperaturne kopeli

Suhi temperaturni bloki

Industrijska temperaturna tipala

Generatorji vlage

Merilniki vlažnosti / Dew Point metri

Kalibracijska programska oprema - temperatura in vlažnost
ITS-90 temperaturni standardi (etaloni) in aparati za njihovo realizacijo in vzdrževanje
 • ITS-90 fiksne toèke
 • Aparati za realizacijo in vzdrževanje ITS-90 fiksnih toèk
  • Fluke 5960A aparat za realizacijo trojne toèke argona Ar (-189,3442° C)
  • Fluke 7196 LN2 primerjalni kalibrator za realizacijo približka trojne toèke argona Ar s pomoèjo toèke vrelišèa dušika (-196° C)
  • Fluke 7341 / Fluke 7381 temperaturna kopel za realizacijo trojne toèke živega srebra Hg (-38,8344° C)
  • Fluke 7012 / Fluke 7037 temperaturna kopel za realizacijo trojne toèke vode H2O (0,01° C) in toèke tališèa galija Ga (29,7646° C)
  • Fluke 7312 kompaktna temperaturna kopel za realizacijo trojne toèke vode H2O (0,01° C) in toèke tališèa galija Ga (29,7646° C)
  • Fluke 9210 peè za realizacijo miniaturne trojne toèke vode H2O (0,01° C) in toèke tališèa galija Ga (29,7646° C)
  • Fluke 9230 peè za realizacijo toèke tališèa galija Ga (29,7646° C)
  • Fluke 9260 peè za realizacijo miniaturne toèke strdišèa indija In (156,5985° C), strdišèa kositra Sn (231,928° C), strdišèa cinka Zn (419,527° C) in strdišèa aluminija Al (660,323° C)
  • Fluke 9114 peè za realizacijo toèke strdišèa indija In (156,5985° C), strdišèa kositra Sn (231,928° C), strdišèa cinka Zn (419,527° C) in strdišèa aluminija Al (660,323° C)
  • Fluke 9115A peè za realizacijo toèke strdišèa aluminija Al (660,323° C) in strdišèa srebra Ag (961,78° C)
  • Fluke 9116A peè za realizacijo toèke strdišèa aluminija Al (660,323° C), strdišèa srebra Ag (961,78° C), strdišèa zlata Au (1064,18° C) in strdišèa bakra Cu (1084,62° C)
  • Fluke 9117 peè za žarjenje referenènih SPRT-jev, HTPRT-jev in TC termoparov do 1100° C za zašèito pred kontaminacijo s kovinskimi ioni
 • SPRT (standardni platinski uporovni termometri)
  • Fluke 5681 25,5 Ω referenèni SPRT v steklenem ohišju v temperaturnem obmoèju -200° C do 670° C
  • Fluke 5683 25,5 Ω referenèni SPRT v steklenem ohišju v temperaturnem obmoèju -200° C do 480° C
  • Fluke 5684 0,25 Ω referenèni SPRT v steklenem ohišju v temperaturnem obmoèju 0° C do 1070° C
  • Fluke 5685 2,5 Ω referenèni SPRT v steklenem ohišju v temperaturnem obmoèju 0° C do 1070° C
  • Fluke 5686-B 25,5 Ω referenèni SPRT v stekleni kapsuli v temperaturnem obmoèju -260° C do 232° C
  • Fluke 5698-25 25,5 Ω delovni SPRT v steklenem ohišju v temperaturnem obmoèju -200° C do 670° C
  • Fluke 5699 25,5 Ω delovni SPRT v kovinskem ohišju v temperaturnem obmoèju -200° C do 670° C
 • Mostièi in merilni instrumenti za merjenje upornosti in temperature, standardni upori, kopeli in komore za vzdrževanje standardnih uporov
  • Guildline 6640T primarni temperaturni uporovni mostiè
  • Guildline 6625T modularni temperaturni merilni sistem sestavljen iz:
   • Guildline 6622T DC modularnega temperaturnega uporovnega merilnega mostièa
   • Guildline 6634A temperaturno stabiliziranih modularnih uporovnih standardov v obmoèju 0,1 Ω do 100 MΩ
   • Guildline 6664C 8-kanalnega ali 16-kanalnega 4-žilnega “Low Thermal” uporovnega skenerja z možnostjo razširitve sistema do najveè 64
   • Guildline 3210T 8-kanalni “Low Thermal” adapter / preklopnik za termometrijo za prikljuèevanja SPRT-jev
  • Guildline 6622T DC modularni temperaturni uporovni mostiè
  • Fluke 1595A / Fluke 1594A supertermometer
  • Fluke 5430 serija AC/DC oljnih uporovnih standardov 1 Ω do 10 kΩ
  • Guildline 7330 serija referenènih AC/DC oljnih uporovnih standardov v obmoèju 0,1 Ω do 100 kΩ
  • Fluke 7009 / Fluke 7108 / Fluke 7015 temperaturna kopel za vzdrževanje oljnih uporovnih standardov
  • Guildline 5600 serija temperaturnih kopeli za vzdrževanje oljnih uporovnih standardov
  • Guildline 5031 / Guildline 5032 temperaturna komora za vzdrževanje zraènih uporovnih standardov
Temperaturni indikatorji in referenèni multimetri
 • Supertermometri
 • Veèkanalni laboratorijski temperaturni indikatorji
  • Fluke 1560 “Black Stack” modularni veèkanalni temperaturni indikator za RTD/PRT in termistorska temperaturna tipala ter termopare
  • Fluke 1529 “Chub-E4” 4-kanalni temperaturni indikator za RTD/PRT in termistorska temperaturna tipala ter termopare
  • Fluke 1586A “Super-DAQ” precizijski temperaturni skener in zapisovalnik
 • Enokanalni laboratorijski temperaturni indikatorji
  • Fluke 1502A referenèni temperaturni indikator za RTD/PRT temperaturna tipala
  • Fluke 1504 referenèni temperaturni indikator za termistorska temperaturna tipala
 • Roèni temperaturni indikatorji
  • Fluke 1524 referenèni roèni 2-kanalni temperaturni indikator za RTD/PRT in termistorska temperaturna tipala ter termopare
  • Fluke 1523 referenèni roèni 1-kanalni temperaturni indikator za RTD/PRT in termistorska temperaturna tipala ter termopare
 • Merilniki in indikatorji temperature in vlage v prostoru
  • Fluke 1620 “DewK” referenèni merilnik in indikator temperature in vlage v prostoru
 • Referenèni laboratorijski multimetri
  • Fluke 8508A referenèni 8½-mestni laboratorijski multimeter
Temperaturne kopeli
 • Prenosne industrijske temperaturne kopeli
  • Fluke 6102 mikro prenosna industrijska temperaturna kopel 35° C do 200° C
  • Fluke 7102 mikro prenosna industrijska temperaturna kopel -5° C do 125° C
  • Fluke 7103 mikro prenosna industrijska temperaturna kopel -30° C do 125° C
 • Kompaktne temperaturne kopeli
  • Fluke 6330 kompaktna temperaturna kopel 35° C do 300° C
  • Fluke 7320 kompaktna temperaturna kopel -20° C do 150° C
  • Fluke 7340 kompaktna temperaturna kopel -40° C do 150° C
  • Fluke 7380 kompaktna temperaturna kopel -80° C do 150° C
  • Fluke 6331 kompaktna globoka temperaturna kopel 35° C do 300° C
  • Fluke 7321 kompaktna globoka temperaturna kopel -20° C do 150° C
  • Fluke 7341 kompaktna globoka temperaturna kopel -40° C do 150° C
  • Fluke 7381 kompaktna globoka temperaturna kopel -80° C do 150° C
  • Fluke 7312 kompaktna temperaturna kopel za realizacijo trojne toèke vode H2O (0,01° C) in toèke tališèa galija Ga (29,7646° C)
 • Standardne temperaturne kopeli
 • Temperaturne kopeli za posebne aplikacije
  • Fluke 7009 / Fluke 7108 / Fluke 7015 temperaturna kopel za vzdrževanje oljnih uporovnih standardov
  • Guildline 5600 serija temperaturnih kopeli za vzdrževanje oljnih uporovnih standardov
  • Fluke 6054 temperaturna kopel s konstantnim nivojem tekoèine za kalibracijo steklenih termometrov 50° C do 300° C
  • Fluke 6055 temperaturna kopel s konstantnim nivojem tekoèine za kalibracijo steklenih termometrov 200° C do 550° C
 • Pribor za temperaturne kopeli
  • Fluke pribor za temperaturne kopeli
  • Fluke tekoèine za temperaturne kopeli
Suhi temperaturni bloki
 • Metrološki suhi temperaturni bloki
  • Fluke 9170 metrološki suhi temperaturni blok -45° C do 140° C
  • Fluke 9171 metrološki suhi temperaturni blok -30° C do 155° C
  • Fluke 9172 metrološki suhi temperaturni blok 35° C do 425° C
  • Fluke 9173 metrološki suhi temperaturni blok 50° C do 700° C
 • Prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni bloki
  • Fluke 9190A prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok -95° C do 140° C
  • Fluke 9142 prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok -25° C do 150° C
  • Fluke 9143 prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok 33° C do 350° C
  • Fluke 9144 prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok 50° C do 660° C
 • Industrijski suhi temperaturni bloki
  • Fluke 9100S roèni industrijski suhi temperaturni blok 35° C do 375° C
  • Fluke 9102S roèni industrijski suhi temperaturni blok -10° C do 122° C
  • Fluke 9103 enostavni industrijski suhi temperaturni blok -25° C do 140° C
  • Fluke 9140 enostavni industrijski suhi temperaturni blok 35° C do 350° C
  • Fluke 9141 enostavni industrijski suhi temperaturni blok 50° C do 650° C
  • Fluke 9009 industrijski dvojni suhi temperaturni blok -15° C do 110° C in 50° C do 350° C
  • Fluke 9011 industrijski dvojni suhi temperaturni blok -30° C do 140° C in 50° C do 670° C
  • Fluke 9101 prenosna industrijska referenèna toèka 0° C
  • Fluke 3125 površinski industrijski temperaturni blok 35° C do 400° C
 • Kalibratorji IR merilnikov temperature
  • Fluke 4180 metrološki IR kalibrator -15° C do 120° C
  • Fluke 4181 metrološki IR kalibrator 35° C do 500° C
  • Fluke 9133 industrijski IR kalibrator -30° C do 150° C
  • Fluke 9132 industrijski IR kalibrator 50° C do 500° C
 • Peèi za termopare (TC)
  • Fluke 9118A metrološka peè za TC termopare 300° C do 1200° C
  • Fluke 9150 industrijska peè za TC termopare 150° C do 1200° C
Industrijska temperaturna tipala
 • Sekundarna standardna PRT tipala
  • Fluke 5608 sekundarni standardni 100 Ω PRT -200° C do 500° C
  • Fluke 5609 sekundarni standardni 100 Ω PRT -200° C do 670° C
  • Fluke 5626 sekundarni standardni 100 Ω PRT -200° C do 670° C
  • Fluke 5628 sekundarni standardni 25 Ω PRT -200° C do 670° C
 • Sekundarna referenèna PRT tipala
  • Fluke 5615 sekundarni referenèni 100 Ω PRT -200° C do 300° C, oz. 420° C
  • Fluke 5616 sekundarni referenèni 100 Ω PRT -200° C do 420° C
 • Precizijska PRT tipala
  • Fluke 5627A precizijski industrijski 100 Ω PRT -200° C do 300° C, oz. 420° C
 • Hitro odzivna PRT tipala
  • Fluke 5622 hitro odzivni industrijski 100 Ω PRT -200° C do 350° C
 • Tanka PRT tipala
  • Fluke 5618B tanki industrijski 100 Ω PRT -200° C do 300° C, oz. 500° C
 • Polno potopna PRT tipala
  • Fluke 5606 polno potopni industrijski 100 Ω PRT -200° C do 160° C
  • Fluke 5623B polno potopni industrijski 100 Ω PRT -100° C do 156° C
 • Visoko temperaturna PRT tipala
  • Fluke 5624 visoko temperaturni industrijski 100 Ω PRT 0° C do 1000° C
 • Standardna termistorska tipala
 • Standardni termopari (TC)
  • Fluke 5649 tip “R” standardni TC termopar 0° C do 1450° C
  • Fluke 5650 tip “S” standardni TC termopar 0° C do 1450° C
Generatorji vlage
 • Referenèni generatorji vlage
  • 2500 referenèni laboratorijski dvotlaèni generator vlage
  • 3900 referenèni generator vlage nizkih vrednosti
Merilniki vlage / “Dew Point” merilniki
 • Zrcalni merilniki vlage / Zrcalni “Dew Point” merilniki
  • 373 referenèni laboratorijski zrcalni merilnik vlage / zrcalni “Dew Point” merilnik
  • 473 referenèni prenosni zrcalni merilnik vlage / zrcalni “Dew Point” merilnik z loèeno merilno glavo
  • 573 referenèni industrijski 19” zrcalni merilnik vlage / zrcalni “Dew Point” merilnik
  • 973 industrijski prenosni zrcalni merilnik vlage / zrcalni “Dew Point” merilnik z integrirano merilno glavo
Kalibracijska programska oprema - temperatura in vlažnost
 • Programska oprema za avtomatizacijo kalibracijskih postopkov
  • Fluke Interface-It (model 9930) za raèunalniški nadzor kalibracijske opreme
  • Fluke IO Toolkit (model 9940) za raèunalniški nadzor referenènega roènega temperaturnega indikatorja Fluke 1523 / Fluke 1524
  • Fluke TableWare (model 9933) za izraèun koeficientov vseh vrst uporovnih tipal in termoparov
  • Fluke LogWare (model 9934) za zajem merilnih rezultatov enokanalnih temperaturnih indikatorjev
  • Fluke LogWare II (model 9935) za zajem merilnih rezultatov veèkanalnih temperaturnih indikatorjev
  • Fluke LogWare III (model 9936) za zajem merilnih rezultatov merilnika temperature in vlage DewK
  • Fluke MET/TEMP II (model 9938) programska oprema za avtomatizacijo kalibracijskih merilnih procesov
  • Fluke TQSoft / Fluke TQAero programska paketa za zajemaje in obdelavo podatkov (postopek temperaturne validacije)