Dejavnosti in poslanstvo

Micom Electronics je trgovsko podjetje katerega glavna dejavnost je prodaja merilnih instrumentov in opreme. Smo del Micom skupine podjetij, ki je na področju jugovzhodne Evrope največji prodajalec tovrstnega blaga.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 in danes v Micom skupini zaposluje 30 ljudi, od katerih večina je elektro in strojnih inženirjev.
Sodobna tehnologija zahteva od vzdrževalcev opreme, podatkovnih in električnih omrežij ter sistemov v industriji, energetiki, telekomunikacijah in računalništvu, vedno več znanja in vedno nova orodja in merilno opremo, ki jim omogoča nadzor nad delovanjem, vzdrževanje in s tem nemoteno delovanje opreme in sistemov.
Cilj našega podjetje je, da vzdrževalcem ponudimo najboljše možne rešitve, to pomeni tisto merilno opremo, ki jim bo omogočila, da svoje delo opravijo kvalitetno in učinkovito. Pri svojem delu ne stremimo samo k prodaji, ampak kupcem tudi svetujemo na kakšen način lahko z uporabo sodobne merilne opreme rešijo težave pri vsakodnevnem delu.
Najpomembnejša področja uporabe merilnih instrumentov iz naše ponudbe so:
  • Meritve v elektroniki in avtomatiki
  • Testiranja in meritve elektroinstalacij
  • Meritve v energetskih omrežjih
  • Meritve v telekomunikacijskih in računalniških omrežjih
  • Meritve parametrov okolja
  • Kalibracija merilnikov električnih veličin, temperature in tlaka
  • Meritve v laboratorijih
  • Izobraževanja na področju tehničnih znanosti
Za vse izdelke iz našega prodajnega programa zagotavljamo kakovostne poprodajne storitve, kot so garancijske obveznosti, servis, dobavo rezervnih delov in opcijske opreme, nadgradnjo programske opreme, kot tudi šolanje uporabnikov.