Okoljski merilniki


Merilniki temperature in vlage

Merilniki osvetljenosti

Merilniki hrupa

Kombinirani, večfunkcijski merilniki

Merilniki elektromagnetnega sevanja

Merilniki hitrosti in pretoka zraka

Merilniki in detektorji prisotnosti plinov

Merilniki parametrov tekočin

Merilniki časa/štoparice

Za meritve okoljskih parametrov imamo v ponudbi širok izbor instrumentov za merjenje temperature, vlage, zračnega tlaka, osvetljenosti, detektorje plinov, ... Na voljo so instrumenti za izvajanje enkratnih meritev, kot tudi zapisovalniki meritev v daljšem časovnem obdobju.

V našem programu imamo instrumente večjega števila proizvajalcev Fluke, Extech, Testo, Lutron, Tecpel.


Merilniki temperature in vlage

Skupino merilnikov temperature in vlage delimo na:Merilniki osvetljenosti

Skupino merilnikov osvetljenosti delimo na:Merilniki hrupa

Skupino merilnikov hrupa delimo na:Kombinirani, večfunkcijski merilniki

Kombinirani merilniki običajno omogočajo meritve več okoljskih parametrov istočasno z enim samim instrumentomMerilniki elektromagnetnega sevanja

Elektromagnetno sevanje je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bližnji ali daljnji okolici povzroča elektromagnetno polje in obstaja tveganje za škodljive učinke za človeka in živo naravo.
Vir sevanja je lahko visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objektMerilniki hitrosti in pretoka zraka

Skupino merilnikov hitrosti/pretoka zraka delimo glede na način merjenja:Merilniki in detektorji prisotnosti plinov

Skupino merilnikov/detektorjev plinov delimo glede na vrsto merjenja/detekcije plina:Merilniki parametrov tekočin

Skupino merilnikov delimo glede na vrsto meritve parametra:Merilniki časa/štoparice

Merilniki časa/štoparice so namenjene merjenju časa pri športnih dejavnostih kot tudi pri kemijskih poskusih in podobno.