OsciloskopiPrenosni osciloskopi za industrijsko vzdrževanje

Cenovno ugodni in zanesljivi osciloskopi

Osciloskopi za zahtevnejše uporabnike

10 STVARI, KI JIH MORATE UPOŠTEVATI PRI IZBIRI OSCILOSKOPA

  • Frekvenčna pasovna širina: določa frekvenčno območje v katerem lahko osciloskop natančno izmeri signal. Upoštevajte pravilo ‘five times rule’: Torej, frekvenčna pasovna širina osciloskopa naj bo 5x večja od maksimalne frekvence merjenega signala.
  • Dovolj veliko število vhodnih merilnih kanalov: na splošno več kanalov bolje, čeprav z dodajanjem kanalov raste končna cena osciloskopa. Število kanalov zavisi od merilne aplikacije.
  • Vzorčeje osciloskopa: določa koliko podrobnosti oblike signala lahko osciloskop zajame. Ponovno se priporoča pravilo ‘five times rule’: uporabite vzorčenje, ki je vsak 5x večje od največje frekvenčne komponente tokokroga.
  • Čas vzpona (Rise Time): hitrejši čas vzpona, bolj točno so prikazane kritične podrobnosti prehodnih pojavov. Hiter čas vzpona je potreben tudi za natančno meritev časa.
  • Ujemanje merilnih sond: frekvenčna pasovna širine merilne sonde se mora ujemati z osciloskopom (upoštevajte pravilo ‘five times rule’).
  • Vsestransko proženje: proženje omogoča stabilen prikaz signala. Za zajemanje anomalij uporabite osciloskop, ki nudi napredno proženje.
  • Dolžina zapisa: je število točk v popolnem valovnem zapisu. Osciloskop lahko shrani le omejeno število vzorcev tako, da na splošno, večja dolžina zapisa, bolje.
  • Napredna orodja: iskanje določenih napak v signalu je lahko podobno iskanju igle v senu. Osciloskop naj ima orodja, ki avtomatizirajo proces iskanja. Npr. funkcije zoom, play&pause, marks ...
  • Avtomatične meritve: omogočajo lažje pridobivanje numeričnih meritev. Večina današnjih osciloskopov omogočajo avtomatilne meritve preko tipk na prednji strani ali menijev na zaslonu.
  • Enostavna uporaba: osciloskop mora biti enostaven za uporabo, tudi za občasne uporabnike. AUTOSET in/ali DEFAULT tipki za takojšnjo nastavitev. Osciloskop mora biti odziven, hitro reagiranje na spreminjajoče pojave.


Osciloskopi so elektronske merilne naprave, ki omogočajo opazovanje spremembe signala napetosti v odvisnosti od časa. Poglavitna prednost pri uporabi osciloskopa je grafični prikaz signala: če voltmeter lahko pokaže popolnoma nepričakovano napetost, lahko osciloskop razkrije nihajočo napetost. Prikaže natančno obliko, čas in velikost impulza.
V našem programu imamo osciloskope proizvajalcev: Keysight, Yokogawa, GW Instek, Siglent.Prenosni osciloskopi za industrijsko vzdrževanje

Kaj sploh je Scopemeter®? Je to multimeter, osciloskop, zapisovalnik / snemalnik parametrov, nekaj vmes, ali pa kar vse to in še veliko več? Vse o prenosnih osciloskopih oziroma Scopemetrih Fluke si lahko preberete tukaj.

Prenosni 2-kanalni osciloskopi za enostavno vsakodnevno industrijsko vzdrževanje, kjer ni dovolj samo meriti in izmeriti, ampak je potrebno za popolno razumevanje problema videti obliko izmerjenega signala


Prenosni 2-kanalni oziroma 4-kanalni osciloskopi za napredno industrijsko vzdrževanje, servisne delavnice in razvojne laboratorije, kjer so potrebni hitri in učinkoviti osciloskopi z možnostjo podrobnejše analize signalovCenovno ugodni in zanesljivi osciloskopi

Kvalitetni, zanesljivi in cenovno ugodni 2-kanalni namizni osciloskopi pasovnih širin do 150 MHz.
Namenjeni so predvsem uporabi v izobraževalne namene, kot tudi za testiranje različnih aplikacij v industrijskih okoljih in servisnih delavnicah>Osciloskopi za zahtevnejše uporabnike

Osciloskopi za profesionalno rabo pasovnih širin do 500 MHz in do 8 kanalov. Njihove glavne odlike so velika točnost, hitra odzivnost na različna proženja, velik spomin, enostavna nadgradljivost in uporabniku prijazna uporaba pri kompleksnih meritavh. Več informacij o modelih ki so na voljo si lahko preberete tukaj.