Informacija o hranjenju osebnih podatkov

Kdo hrani osebne podatke

Micom Electronics d.o.o., Dobrave 10, SI-1236 Trzin, matična št.: 5607482, hrani osebne podatke, ki so mu bili zaupani ali so bili pridobljeni na druge načine.

Kako pridobivamo in shranjujemo osebne podatke

Osebne podatke pridobivamo v okviru naše redne dejavnosti prodaje merilne opreme, na naslednje načine:
- Iz javno objavljenih baz podatkov
- Preko direktnih kontakov z osebami, ki nam svoje podatke zaupajo
- Preko obrazcev na spletnih straneh podjetja

Katere osebne podatke pridobivamo in shranjujemo

Podjetje pridobiva in shranjuje naslednje osebne podatke:
- Ime in priimek
- Elektronski naslov
- Fizični naslov in telefonsko številko
- Ime in naslov podjetja, kjer je oseba zaposlena

Kako hranimo osebne podatke

Osebne podatke hranimo v elektronski obliki na lastnem računalniškem strežniku. Podatki so zaščiteni pred zunanjim vdorom s požarno pregrado(firewall).
Do osebnih podatkov imajo dostop samo zaposleni podjetja, ki so za to pooblaščeni s strani direktorja. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Za katere namene uporabljamo osebne podatke

Osebne podatke uporabljamo za komunikacijo, pošiljanje ponudb, posredovanje informacij o novostih v programu podjetja in za evidenco garancijskih obveznosti.

Katere so pravice oseb katerih osebne podatke hranimo

V vsakem trenutku lahko od podjetja:
- Zahtevate vpogled v osebne podatke, ki jih hranimo
- Zahtevate spremembo ali izbris svojih osebnih podatkov
- Vložite pritožbo na način kako podjetje hrani in uporablja vaše podatke
Za vsakega od zgoraj treh navedenih primerov prosimo naslovite vašo zahtevo na elektronski naslov info@micom.si


Maj 2018
Mitja Penko
Direktor