Storitve


Izobraževanje

Kalibracija

Servis in Garancija

Izobraževanje

Uporabnikom merilnih instrumentov iz našega programa nudimo osnovna šolanja o načinu uporabe samih instrumentov. Ta šolanja vključujejo prikaz glavnih funkcij instrumentov in način izvajanje meritev.

Za tiste, ki želijo vedeti več o sami tehnologiji meritev in načinih uporabe merilne opreme pa smo pripravili poglobljena izobraževanja za naslednja področja: Vsi zgoraj navedni programi izobraževanj so plačljivi, izvajajo se v prostorih našega podjetja, po dogovoru pa lahko tudi na sedežu naročnika.

Vsa šolanja izvajajo naši prodajni inženirji, v primeru specifičnih potreb pa tudi predstavniki proizvajalcev.

Če imate potrebe po znanju o merilni opremi, njenem načinu uporabe ali želite vedeti več o naših standardnih programih izobraževanj nas prosimo kontaktirajte.


Kalibracija

Vsak merilni instrument mora biti občasno pregledan, da se preveri točnost njegovih merilnih rezultatov. Micom v svojem laboratoriju izvaja sledljive kalibracije za vse vrste multimetrov, kleščne merilnike, procesne kalibratorje, električne testerje, merilnike moči, merilnike izolacijske upornosti do 10kV, eno in večfunkcijske testerje električnih instalacij in mnoge druge instrumente. Za vsako izvedeno kalibracijo izdamo kalibracijski certifikat z merilnimi rezultati.

Micom laboratorij je opremljen z najnovejšo kalibracijsko opremo proizvajalca Fluke. Vsa naša oprema je kalibrirana, s čimer zagotavljamo sledljivost meritev do mednarodnih referenčnih etalonov.

Uporabnikom naših kalibracijskih storitev zagotavljamo konkurenčne cene in hiter odzivni čas.

Kontaktna oseba za kalibracijske storitve:
g. Primož Juvan, tel: 01 589 62 53

Zahtevo lahko pošljete po faksu na številko: 01-589 6260 ali e-mail naslov info@micom.si


Servis in garancija

Micom zagotavlja garancijsko in pogarancijsko servisiranje vseh izdelkov iz svojega prodajnega programa. Servisne storitve izvajamo v lastnem servisu v Trzinu, v primeru večje tehnične zahtevnosti popravila pa v servisih dobaviteljev in nekaterih zunanjih pogodbenih servisnih centrih.

Garancijski rok za vsak izdelek je določen s strani proizvajalca. Z garancijo prevzemamo odgovornost, da bomo v garancijskem roku odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bodo nastale v normalnih pogojih dela in ob upoštevanju navodil proizvajalca, pod pogoji, da v izdelek niso posegale nepooblaščene osebe.

Garancija se lahko uveljavja ob predložitvi izpolnjenega garancijskega lista ali računa, ki je bil izdan s strani pooblaščenega prodajalca ob nakupu izdelka.

Vse izdelke, ki potrebujejo servis prosimo dostavite (preko pošte ali osebno) na naš naslov v Trzinu in priložite naslednje:
  • Podatke o lastniku izdelka in kontaktno osebo
  • Podatke o poslanem izdeleku (model, serijska št., količina, priloženi pribor ali dodatna oprema)
  • Opis napake oziroma vzrok zakaj pošiljate izdelek v servis
  • V kolikor uveljavljate garancijo tudi dokazilo o nakupu (kopija računa ali garancijski list)
Za izdelek v garancijskem roku stroški pošiljanja izdelka do servisa (tudi do pooblaščenega servisa v tujini, v kolikor je to potrebno) bremenijo lastnika izdelka, stroške vračila pa krije Micom. V primeru izvengarancijskega servisa so stroški pošiljanja izdelka do servisa in nazaj v breme lastnika izdelka.

Po pregledu izdelka v našem servisu le-tega popravimo ali pošljemo na popravilo v servis proizvajalca. V primeru izvengarancijskega popravila še pred izvedbo popravila lastniku izdelka izdamo ponudbo za stroške popravila in popravilo izvedemo šele potem, ko lastnik izdelka potrdi našo ponudbo oziroma potrdi, da bo kril stroške popravila.

Kontaktna oseba za vso s servisom povezano logistiko:
g. Mitja Jović, tel: 01-589 6250