Sistem kvalitete

Glavna dejavnost podjetja MICOM ELECTRONICS d.o.o. je prodaja merilne opreme. Dodatna dejavnost so tudi storitve, ki vključujejo servisiranje in kalibracijo opreme iz našega prodajnega programa ter šolanja končnih uporabnikov.

Kakovost storitev podjetja je bistven element za uspešno poslovanje in doseganje ciljev, ki si jih zastavlja podjteje. Zato imamo upeljan sistem vodenja kakovosti, ki zagotavlja, da dosledno dobavljamo proizvode in storitve, ki izpolnjujejo zahteve kupcev in zahteve zakonodaje. Prav tako sistem vodenja kakovosti zagotavlja stalno preverjanje uspešnosti in kakovosti procesov, ki potekajo znotraj podjetja in njihovo izboljševanje s ciljem povečati učinkovitost poslovanja in zadovoljstvo kupcev.