Telekomunikacijski instrumenti in orodja


Bakrena ožičenja

Optična ožičenja

Wi-Fi omrežja

Aktivna LAN omrežja

Testne slušalke

Storitve v LAN/WAN in CATV omrežjih

Bakrena strukturirana in LAN ožičenja

Merilna oprema za certificiranje, kvalifikacijo aplikacij (preverjanje primernosti) in testiranje bakrenih ožičenj. Certificiranje ožičenja zagotavlja, da imajo nameščeni kabli usrezno pasovno širino in zmogljivost, potrebno za zanesljivo delovanje, preden so namestijo drage aktivne omrežne naprave.
Pri instalaciji novih povezav ali pri diagnozi obstoječega ožičenje, ima testiranje pomembno vlogo. Ti testi zajemamo meritve kot so dolžina paric, wiremap, upornost, slabljenje zanke, presluh paric, itd.
Merilno opremo delimo v štiri skupine:
  • Certificiranje - zagotavlja skladnost z industrijskimi standardi (TIA, EN50173, IS11801, idr.)
  • Kvalifikacija - določa, ali lahko obstoječi kabel podpira določene hitrosti omrežja in tehnologije (aplikacije kot npr. 100-BaseT, 1000Base-T, VoIP, ...)
  • Preverjanje - potrditev, da so kabli pravilno priključeni (wiremap) ter dolžina paric
  • PoE – certificiranje instalacije za pravilno delovanje PoE naprav
Certificiranje ožičenja
Pošlji povpraševanje
Merilna oprema za certificiranje ožičenja ja najvišja stopnja pri zagotavljaju kvalitete ožičenja. Certificiranje je pogoj za izdajo garancije ožičenja, hkrati pa končemu uporabniku potrjuje izvedbo ožičenja pa zahtevanem standardu (EN, ISO, TIA, ...).
Prikaži izdelke za bakrena strukturirana ožičenja
Prikaži izdelke za optična strukturirana ožičenja
 
Kvalifikatorji ožičenja
Instrumenti za zagotavljanje kvalitete ožičenja omogočajo na podlagi izvedenih testov potrditev delovanja aplikacije. To ne pomeni, da bo prikazana aplikacija dejansko delovala brez napak pri prenosu podatkov, temveč je zagotovilo da bo aplikacija sploh delovala.

Testerji ožičenja
Testerji ožičenja s kateremi je možno preveriti pravilnost povezave zaključenih paric ter njihovo dolžino. Bolj napredni testerji omogočajo določanje mesta napake na kablu (prekinjenja parica, kratek stik, ...).

Iskalci paric
Iskanje bakrenih paric s pomočjo analognih in digitalnih iskalcev paric

Orodja
Različna profesionalna orodja za obdelavo kablov in njihovo zaključevanje na različni pasivni opremi

TDR (reflektometri)
Določanje mesta napak na bakernih vodnikih za komunikacije in signalizacijoOptična strukturirana ožičenja in optične komunikacije

Oprema za področje optičnih povezav vklučuje poleg orodja, varilnikov tudi različno merilno opremo. Merilna oprema se deli na opremo za osnovno pregledovanje in čiščenje, enostavne testreje za odpravljanje napak, merilnike in izvore moči, optične refkletometre (OTDR), vse do merilne opreme za certificiranje in analizo optičnih povezav.Certificiranje ožičenja
Pošlji povpraševanje
Merilna oprema za certificiranje optičnega ožičenja ja najvišja stopnja pri zagotavljaju kvalitete ožičenja. Certificiranje je pogoj za izdajo garancije ožičenja, hkrati pa končemu uporabniku potrjuje izvedbo ožičenja pa zahtevanem standardu (TIA/ANSI, IEC,...)

Naprave za vpihovanje optičnih vlaken
Pošlji povpraševanje
Naprave za vpihovanje optičnih vlaken od hrbteničnih omrežij do FTTx tehnologij. Za več informacij si poglejte proizvajalčevo spletno stran Fremco.

Varjenje vlaken
Varjanje vlaken se lahko izvaja po dveh metodah, mehansko ali fuzijsko. V programu ponujamo fuzijske varilnike proizvajalca Furukawa (Fitel), ki omogočajo varjenje vlaken s poravnamo po jedru za spoje z najmanjšim slabljenjem in najboljšo trdnostjo zvarov

Orodja
Različna profesionalna orodja za obdelavo optičnih kablov in njihovo zaključevanje na različni pasivni opremi

Čistilna oprema
Čiščenje optičnih vlaken je večna tema da ali ne. Dejstvo je, da je potrebno vsako optično vlakno očistiti pred namestitvijo. V prodajnem programo boste našli sve potrebno za čiščenje optičnih vlaken

Identifikatorji živega vlakna
Identifikator živega vlakna omogoča, da se prepričamo, da vlakno, katerega želimo izključiti ni v uporabi. Ta proces se izvede na samem kablu brez potrebe po prekinitvi povezave

Izvori svetlobe, merilniki moči
Merjenje slabljenja oziroma optične moči na optičnih vlaknih je kriterij za delovanje katerekoli aplikacije ali omrežja kot so telekomunikacijska, CATV, FTTx, PON, CWDM ali POF. Na voljo je veliko merilne opreme v različnih konfiguracijah za eno- ali več-rodovna vlakna.

Pregledovanje vlaken
Pred namestitvijo optičnega vlakna oziroma po čiščenju se je potrebno prepričati, da je ferula vlakna resnično čista. V ta namen ponujano enostavne mikroskope in kamere za pregledovanje, kot tudi kamere za certificiranje optičnih konektorjev

OTDR (optični reflektometri)
Pošlji povpraševanje

Optični reflektometri (OTDR) se uporabljajo za testiranje kvalitete dela in povezav ter za iskanje in odpravljanje napak. V našem prodajnem programu imamo OTDR instrumente za več-rodovna in eno-rodovna vlakna, vključno za FTTx in xPON aplikacije.
OTDR preveri optično povezavo iz enega konca, prikaže sled (trace) in razne dogodke (events), kot so spoji, priključki, mikro in makro-zavoji ter konca vlakna. Napredni OTDR imajo možnost nadgradnje z izvorom svetlobe in merilnikom moči, ter lokatorjem napak

Analizatorji optičnega spektra (OSA)
Pošlji povpraševanje
Optični spektrometer (spektralni analizator) je spektrometer za vidno svetlobo in z njo povezano elektromagnetno valovanje. Z njim se lahko meri spektre emisij (svetlobni izvori) in absorpcijski spekter.


Testne slušalke

Analogne in digitalne testne slušalke za preverjanje delovanje telefonskih paric...Wi-Fi omrežja

Pošlji povpraševanje
Načrtovanje, odpravljanje težav, optimizacija in varnost, so sestavni del dobrega Wi-Fi omrežja. S celovito ponudbo orodij za načrtovanje, analizo in zagotavljanje varnostni Wi-Fi omrežja si zagotovite učinkovito, dinamično in s standardi skladno Wi-Fi okolje...


Aktivna LAN omrežja

Pošlji povpraševanje
LAN omrežje je sestavljeno iz številnih elementov, zato je odpravljanje napak v takšem okolju težje. Najpogostejše težave teh omrežij so težave s povezavo in počasnost omrežij. Odpravljanje napak je razdeljen na instrumente za odkrivanje napak na naslednjih področjih:
- Fizični sloj; Baker, vlaken ali Wi-Fi
- Network Layer: Ethernet in IP
- Stikala in VLAN
Storitve v LAN/WAN in CATV omrežjih

Pošlji povpraševanje
Zagotavljanje kvalitete storitve preko LAN, WAN ali CATV omrežja je kričnega pomena. Zato je v teh omrežjih potrebno meriti performanse po priporočilih kot so RFC2544, Y.1564, BERT, Upstream pri CATV ter druge parametre za potrditev zahteva naročnka po pogodbi (SLA). Rešitve katere predstavljamo omogočajo osnovne meritve do več-protokolne analize vse od Ethernet 1/10/40/100G pa do 400Gb, Fibre Channel, klasična omrežja SDH/PDH, CATV.