Merilniki mehanskih veličin


Merilniki vrtljajev

Merilniki vibracij

Merilniki debeline plasti

Merilniki debeline nanosa materialov

Merilniki sile

Merilniki poravnave gredi

Merilniki trdote kovinskih materialov

Merilniki Shore trdote materialov

Merilniki mase (tehtnice)

Za meritve mehanskih veličin imamo v ponudbi širok izbor instrumentov za merjenje vrtljajev, vibracij, sile, debeline nanosa materialov in drugih veličin.

V našem programu imamo instrumente proizvajalcev Kern, Sauter, Fluke, Extech, Lutron, Tecpel, Testboy.


Merilniki vrtljajev

Merjenje števila vrtljajev, oz. hitrosti je potrebno zaradi nadzora pravilnosti delovanja strojev, motorjev in drugih sistemov.
Princip meritve je kontaktna metoda, brezkontaktna metoda (odboj žarka) ali pa stroboskopska metoda (stroboskop je instrument, ki ustvarja iluzijo, da se objekt v cikličnem gibanju premika počasi ali miruje)


Merilniki vibracij

Z merilniki vibracij izmerimo vibracije na strojih in napravah, stanje ležajev, nekateri instrumenti pa omogočajo tudi podrobnejšo analizo vibracij.


Merilniki debeline plasti

V primerih, ko debeline elementa ne morete izmeriti na tradicionalen način, npr. s pomičnim merilom ali mikrometrom, lahko uporabite ultrazvočni merilnik. Ultrazvočni merilniki delujejo na principu poslanega ultrazvoka in odboja. Meritev se izvede z ene strani in pri tem ne pride do poškodbe merjenca. Ultrazvočne merilnike lahko uporabljate za merjenje vseh trdih in homogenih materijalov, kot so kovine, steklo in trda plastika. Ta metoda ne omogoče merjenja materialov, kot so beton, asfalt ali les


Merilniki debeline nanosa materialov

Merjenje debeline nanosa materialov se najpogosteje uporablja v industrijskih aplikacijah, kot je naprimer meritev debeline barve premaza na avtomobilu, površinske obdelave v primeru galvanizacije in podobno.

Obstajata dva merilna načina za določanje debelina nanosa materialov:


Merilniki sile

V ponudbi imamo več merilnikov sile z vgrajeno ali zunanjo merilno celico. Vsi merilniki so prenosni in omogočajo merjenje natezne sile in sile potiska


Merilniki poravnave gredi

Poravnava gredi je izravnavanje dveh soosnih rotirajočih osi strojev v idealno linijo. Natančno centriranje podaljša življenjsko dobo strojev, ležajev in elementov sklopke. Raziskave so pokazale, da 50% okvar strojev izhaja iz nepravilne uravnanosti gredi. Nepravilno uravnane gredi ustvarjajo moment, ki povzroči reakcijske sile v ležajih gonilnega in gnanega stroja. Zaradi povečane obremenitve se življenjska doba ležaja zmanjša. Prav tako se hitreje izrabijo tesnila, kar dodatno poveča možnost okvare ležaja zaradi vdora vlage in nečistoč ter izgube maziva.Merilniki trdote kovinskih materialov

Določanje trdote kovin je posebnega pomena pri pripravi in uporabi kovinskih materialov. Tradicionalno se je trdota določila z uporabo merilnika v skladu z Vickers, Rockwell ali Brinell metodo. Danes se najbolj uporablja Leeb metoda, ki omogoča, da so merilniki manjši in prenosni. Princip Leeb metode je v udarni igli, ki udari v testiranec. Pri udaru pride do izgube kinetične energije. Ta izguba energije se določeni z merjenjem hitrosti udara. Na podlagi tega se izračuna Leeb (HL) trdota. Vsi merilniki, ki delujejo na principu Leeb metode omogočajo tudi pretvorbo merilnih rezultatov v druge enote po Vickers, Rockwell ali Brinell-u


Merilniki Shore trdote materialov

Trdota po Shoru je ena od metod za merjenje trdote trdnih snovi. Uporablja se predvsem v strojništvu in metalurgiji za materiale, ki se le elastično deformirajo. To so kavčuk, elastomeri in drugi polimerni materiali. Pri tem postopku se meri višina, do katere se odbije spuščena konica, pri čemer se površina ne poškoduje. Oznaka je HS, vrednost pa brezrazsežno število


Merilniki mase (tehtnice)

Široka ponudba nemškega proizvajalca Kern, ki ima na področju izdelave tehtnic in kalibracijskih uteži preko 170 let izkušenj. V programu tehtnic lahko najdete vse od najmanjših žepnih tehtnic pa vse do paletnih tehtnic