Elektroinstalacijski instrumenti


Večfunkcijski testerji
električnih instalacij

Merilniki izolacijske upornosti

Merilniki ozemljitvene upornosti

Testerji faznega zaporedja

Lokatorji instalacij

Merilniki razdalje in
laserski nivelirji

Najosnovnejše orodje vsakega elektroinstalaterja so instrumenti za izvajanje meritev izolacijske upornosti, ozemljitvene upornosti in drugih meritev, ki zagotavljajo varnost električnega omrežja.

V našem programu imamo celovito ponudbo instrumentov za vse vrste meritev, proizvajalcev Fluke, FLIR, Extech, Metrel in SEW.


Večfunkcijski testerji električnih instalacij

Večfunkcijski testerji nizkonapetostnih instalacij omogočajo izvajanje popolnega testa po standardih IEC 6034/EN, 61557/VDE0100. Z njimi lahko izvajamo meritve izolacijske upornosti, neprekinjenosti zaščitnega vodnika, upornosti kratkostične in okvarne zanke, preizkus FID varoval, zaporedja faz, ozemljitvene upornosti in merjenje napetosti...Prikaži izdelkeMerilniki izolacijske upornosti

Merilniki izolacijske upornosti so namenjeni testiranju kvalitete izolacije. Meritve se izvajajo s testno enosmerno napetostjo na instalacijah brez napetosti. Izmerjena izolacijska upornost mora biti višja od minimalne predpisane s standardom. Meritev izolacijske upornosti se izvede med faznimi vodniki, faznimi in zaščitnim vodnikom, faznim in nevtralnim vodnikom, nevtralnim in zaščitnim vodnikom.

Merilniki za testne napetosti do 1 kV
Merilniki za testne napetosti do 5 kV
Merilniki za testne napetosti nad 5 kVMerilniki ozemljitevne upornosti

Merilniki ozemljitvene upornosti so namenjeni testiranju TN, TT in IT sistemov. Zagotovljena mora biti nizka upornost med ozemljitveno elektrodo in zemljo. Tako se v primeru napake ne pojavi nevarna napetost na kateremkoli delu električne instalacije ali delih, ki imajo povezavo z ozemljitvijoTesterji faznega zaporedja

Test faznega zaporedja se uporablja za določitev vrstega reda napetosti v 3-faznem sistemu. Ta vrstni red določa smer vrtenja motorjev in generatorjevLokatorji instalacij

Instrumenti za iskanje kablov, varovalk, kratkih stikov in prekinitev v kablih, iskanje kovinskih instalacij v steni in tlehMerilniki razdalje in laserski nivelirji

Merilniki razdalje za  brezkontaktno merjenje do 100 m s pomočjo odbojnega stekla in do 80 m na odboj od površine predmeta in laserski nivelirji za aplikacije v gradbeništvu