Spektralni analizatorji


Spektralni analizator je instrument, ki se najbolj pogosto uporablja za merjenje na brezžičnih komunikacijskih napravah, komponentah ali sistemih. Instrument meri in prikazuje frekvenčni spekter prenosa RF signala. Spektralni analizator lahko meri tako frekvenco kakor tudi amplitudo signala. Frekvnčni analizator, kot osciloskop, je osnovni instrument za opazovanje signalov. Osciloskop prikazuje signal v časovnem področju, analizator spektra pa signal v frekvenčnem področju.

V našem programu imamo spektralne analizatorje proizvajalcev: Keysight, GW Instek, Siglent.Za specifične aplikacije priporočamo: