Kalibracijska merilna oprema


Kalibracija merilnikov električnih veličin

Kalibracija merilnikov temperature in vlage

Kalibracija merilnikov tlaka in pretoka
Kaj pravzaprav pomenijo izrazi, kot so: etalon, kalibracija ali umerjanje, naravnavanje ali prilagoditev, merilna negotovost, točnost, sledljivost, ponovljivost, obnovljivost?
  • Etalon (Reference Standard): Opredmetena mera, merilni instrument, referenčni material ali merilni sistem, katerega namen je, da definira, realizira, ohranja ali reproducira neko enoto ali eno ali več vrednosti veličine, tako da služi kot referenca.
  • Kalibracija ali umerjanje  (Calibration): Niz operacij za ugotavljanje povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilni instrument ali merilni sistem, oziroma vrednostmi, ki jih predstavlja opredmetena mera ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni, pod določenimi pogoji. Rezultat umerjanja omogoča bodisi pripis vrednosti merjenih veličin kazanju merilnega instrumenta bodisi določanje korekcij glede na kazanje.
  • Naravnavanje, nastavitev ali prilagoditev (Adjustment): Postopek, s katerim se merilni instrument pripravi za delovanje, ki ustreza njegovi uporabi.
  • Merilna negotovost (Measurement Uncertainty): Parameter, ki je povezan z merilnim rezultatom in označuje raztros vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati merjeni veličini.
  • Točnost (Accuracy): Ujemanje merilnega rezultata s pravo vrednostjo merjene veličine.
  • Sledljivost (Traceability): Lastnost merilnega rezultata ali vrednosti etalona, ki omogoča navezavo na navedene reference, ponavadi nacionalne ali mednarodne etalone, skozi neprekinjeno verigo primerjav, ki imajo opredeljeno negotovost.
  • Ponovljivost (Repeatability): Ujemanje rezultatov zaporednih meritev iste merjene veličine, opravljenih pod enakimi pogoji merjenja.
  • Obnovljivost (Reproducibility): Ujemanje merilnih rezultatov iste merjene veličin opravljenih pri spremenjenih pogojih merjenja.
Ste se morda ob pogledu na merilni rezultat vašega instrumenta, ki nadzira in krmili vaš industrijski pogon, ga uporabljate v razvoju, merilnem laboratoriju, servisni delavnici, ali pa ga uporabljate zgolj občasno pri vašem ljubiteljskem delu, kdaj vprašali, če je rezultat res točen? Je že kdo od vas zahteval, da pravilnost rezultata vaših meritev potrdite z dokazili o sledljivosti vaše merilne opreme? Vas morda zanima na kakšen način lahko izvedete kalibracijo vaše merilne opreme?