Prebojni testerji


Prebojni tester ali varnostni tester je splošen izraz za tester, ki pokriva več testov električnih varnostnih standardov. Končni namen teh testov je, da se potrdi, da je izdelek, ki se preskuša, varen za končnega uporabnika in v skladu z zahtevami glede kakovosti iz direktive o nizki napetosti (LVD), ki se uporablja za ustrezne standarde. Testi, ki se uporabljajo so: izolacijska upornost, ozemljitvena upornost, test dielektrične trdnosti (imenovan tudi test preboja, hi-pot test,...) in uhajavi tok.
Prebojni testerji se delijo po vrsti testov, ki jih izvajajo:
  • AC preboj
  • DC preboj
  • AC/DC preboj
  • izolacijska upornost
  • ozemljitvena upornost
Prebojni testerji se nadalje delijo po izhodni moči: v našem programu lahko ponudimo testerje z močmi 500 VA (GPT 9900) in 200 VA (GPT 9800).

V našem programu imamo prebojne testerje proizvajalca GW Instek.