Industrijska merjenja


Multimetri

Scopemetri

Termografske kamere

Elektroinstalacijski instrumenti

Testerji električnih veličin

Kleščni merilniki

Procesni kalibratorji

Kvaliteta električne energije

Okoljski merilniki

Visokonapetostni merilniki

Merilniki mehanskih veličin

Akustične kamere

Vzdrževanje v industriji je zahteven in kompleksen proces. Izzivi, s katerimi se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo vzdrževalci v modernih industrijskih sistemih, zahtevajo robustne, zanesljive, točne in kakovostne merilne instrumente. Micom nudi celovite rešitve za vse vrste industrijskega vzdrževanja. V ponudbi imamo merilne instrumente svetovno priznanih proizvajalcev tovrstne opreme.